...นางสาวสุรัสวดี มูลประหัส ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนบ้านท่ามะขาม...

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

7 พ.ย. 52

วันนี้ออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อมาซื้ออุปการณ์ ไปจัดบอดร์ ที่จอมบึง หลังจากนั้นก็แวะมาศูนย์ภาษา เพื่อที่จะอับเดรต blog ของตัวเอง วันพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้เขียนเพราะที่บ้านไม่มี เน็ต แต่จะพยายามมีจะอับเดรตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด ส่วนรูปที่ไป จ.บุรีรัม ยังไม่ได้ลง คงเป็นอาทิตย์หน้าหรือวันจันทร์ที่ 9 คงจะได้เห็นอยู่ใน blog วันนี้มีแค่นี่สวัสดีค่ะ

6 พ.ย. 52

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการศึกษาดูงาน ช่วงเช้าหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ได้ไปดูกิจกรรมที่พี่ ป. 6 ทำให้น้องอนุบาล 1 - 2 ดู คือ พี่ร้องเพลงให้น้องฟัง โดยมีพี่ป. 6 ทุกคนเป็นผู้ดำเนินรายการเองทั้งหมด และเวลา 09.00น. เข้ารับการอบรม เรื่องจิตศึกษา เวลา 11.00 น. พบกับครูวิเชียร กล่าวคำอำลาและให้ข้อคิด ๆ สำหรับมาพัมนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน และรับประทานอาหารกลางวันเ จากนั้นดินทางกลับสู่จังหวัดราชบุรี แต่ในระหว่างการเดินทาง คณะครูได้เลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ คือ สเต็ก ที่ฟาร์มโชคชัย จ. นครราชสีมา เมื่อรับประทานเสร็จก็เดินทางกลับ กลับถึงบ้านเวลา 23.15 น.

5 พ.ย. 52

หลังจากที่ได้รับประทานอาหารเช้าแล้ว ได้ไปสังเกตห้องเรียนอนุบาลจน ถึงชั้น ป.6 ของโรงเรียนลำปลายมาศพัมนา เวลา 08.00 น. นักเรียนจะเข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมต่อไปคือ กิจกรรมจิตศึกษา โดยครูต๋อยแบ่งคณะที่มาดูงานออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ไปดูงานห้องอนุบาล กลุ่มที่ 2 ดูงานห้องป.1-3 กลุ่มที่ 3 ดูงาน ป.4-6 มีข้อแม้ว่า ห้ามถาม ห้ามพูดในเวลาที่ครูทำการสอน และรื้อค้นเอกสารบนโต๊ะครู จากนั้นเข้าห้องประชุม 1 ได้พบกับ คุณครูวิเชียร และคุณครูวิเชียรได้กล่าวต้อนรับ และให้ครูต๋อยจัดกิจกรรมต่อ โดยให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มจะเป็นการให้คณะที่ไปอบรมคิดหัวข้อ และมาทำเป็นแผนการสอน จนถึงช่วงเย็น ได้ทำภารกิจส่วนตัวแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

4 พ.ย. 52

เวลา 06.30 เดินทางออกจากบ้านเพื่อไปรอขึ้นรถตู้เดินทางไปดูงานที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่หน้าบ้านครูอัชลี ระหว่างทางได้เห็นเขื่อนลำตะคองและผ่านมาได้สักพัก ตามถนนอิสรภาพมุ่งสู่โคราช ก็จะผ่านอำเภอสีคิ้วก่อน ก็จะเห็นพระมหาวิหารขนาดใหญ่ สวยงามโดดเด่น มากๆ ซึ่งคุณครูได้พาแวะและไปไหว้หลวงพ่อโต วัดสรพงษ์ จากข้อมูล ทราบมาว่า ไม่ใช่วัด ไม่มีพระสงฆ์ประจำพรรษา แต่เป็น อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เริ่มก่อสร้างมาได้ราว 10 ปีแล้ว โดยรอบสร้างเกือบเสร็จหมดแล้ว กว้างใหญ่โต มีสวนต้นไม้ตกแต่งอย่างสวยงามมาก ร่มรื่นมากๆ แต่ก็ยังคงเหลือการตกแต่งภายในพระวิหารสมเด็จโต และอาคาร ส่วนโรงอาหารจะบริการลาดหน้าชาววัง ดิฉันรับประทานไปสองถ้วยอร่อยมากเลย ชมภาพในบริเวณวัดภายในพระวิหารสมเด็จโต
จากนั้นเดินทางไปตำบลด่านเกวียน ซึ่งมีประวัติดังนี้
ประวัติความเป็นมา :ตำบลด่านเกวียน ในสมัยโบราณตำบลนี้เป็นที่พักกองเกวียนที่ค้าขายระหว่างโคราช - เขมร มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ชาวบ้านใช้ดินริมฝั่งแม่น้ำมาปั้นภาชนะใช้สอย และได้ทำสืบต่อมาจนปัจจุบันนี้ นับเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน ปัจจุบันด่านเกวียนมีชื่อเสียงมากในฐานะที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้สวยงาม มีรูปแบบที่แปลกและหลากหลาย แต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมของกรรมวิธีในการปั้นและใช้ดินดำสัมฤทธิ์ที่มีเอกลักษณ์ของสีเป็นเครื่องปั้นแบบด่านเกวียนโดยเฉพาะไว้ นักท่องเที่ยวนิยมไปชมวิธีการผลิตและซื้อหาเครื่องปั้นดินเผาขนาดต่างๆ อยู่เสมอ http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=300710

และเดินทางถึงโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เวลา 17.30 น. เข้าที่พักและรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อน


3 พ.ย. 52

วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันที่สอง มีนักเรียนมาโรงเรียนยังไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นเลย แต่วันนี้ต้องทำการเรียนการสอนแล้ว คาบ 1 วันนี้สอน นักเรียนชั้น ป.5 วันนี้ทดสอบให้นักเรียน เรื่องการหาร นักเรียนส่วนมากยังหารไม่เป็น จึงได่ยกตัวอย่างและอธิบายทีละขั้นตอนให้นักเรียนฟังและซักถามนักเรียนจนนักเรียนบางส่วนตอบได้จึงให้ทำแบบฝึกหัด 3 ข้อ จากนั้นตรวจดูแบบฝึกที่นักเรียนทำมีผู้ที่ทำได้ถูกต้องเพียง 3 คนที่เหลือยังใส่ตัวเลขไม่ตรง และหาคำตอบไม่ได้ ซึ่งจะทำการแก้ไขในชั่วโมงซ่อมเสริม คาบ 3 สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กิจกรรมแรกให้นักเรียนจัดชั้นเรียนและทักทาย จากนั้นทบทวนเกี่ยวกับการ บวก ลบ คูณ และหารจำนวนไม่เกิน 100,000 นักเรียนให้ความสนใจดี จึงทดสอบโดยให้ทำแบบฝึกเพื่อทบทวนความรู้ จำนวน 10 ข้อ
ในช่วงพักกลางวันมีผู้มีอุปการคุณมาเลี้ยงอาหารและแจกขนม ให้นักเรียน และเวลา 13.00 น. ทำพิธีขอบคุณผู้มาเลี้ยงอาคาร จากนั้น ในช่วงบ่ายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของครูพี่เลี้ยง คือครูอำไพ เกิดดี ให้จัดบอดร์และจัดทั้งเทอมเลยจึงรีบปฏิบัติโดยเร็ว วันนี้ก็หมดไปอีกหนึ่งวัน

2 พ.ย. 52

วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก ตื่นเต้นมาจึงรีบมาโรงเรียนตั้งแต่ 07.00 น. มาถึงโรงเรียน จากนั้นไปช่วยนักเรียนทำความสะอาดบริเณโรงเรียน เมื่อถึงเวลา 08.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ จากนั้นครูพนัสได้อบรมนักเรียนหน้าเสาธง และให้นักเรียนไปจัดห้องเรียนเพื่อทำการเรียนการสอน จากนั้น ดิฉันและเพื่อนนักศึกษาร่วมกลุ่มได้ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ท่าน ผอ. สั่ง คือ ลงทะเบียนหนังสือให้สมุด ในเวลา 14.30น. ท่าน ผอ. ได้เรียกคณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมประชุม มีเรื่องอยู่ 2 เรื่อง คือ 1 แนะนำนักศึกษาใหม่และกล่าวถึงข้อปฏิบัติตนในโรงเรียน 2. การไปศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัม วันที่ 4-6 พ.ย. 52 จากนั้นเดินทางกลับบ้าน
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศก์อีกครั้งหนึ่ง
4. ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยฝึกสอนนั้นโดยเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกสอน
6. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันลงในเอกสารฝึกสอน และมอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงรายชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7. เสนอเอกสารการฝึกสอนให้อาจารย์นิเทศตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปทำการนิเทศก์


โครงการครูสหกิจ มรภ.จอมบึง ...นักศึกษาคงทราบแล้วว่ารุ่นพี่ ปี 5 ของคณะครุศาสตร์ กำลังฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ 1 ภาคเรียน ในการฝึกปฏิบัติการสอนครั้งนี้ เป็นการฝึกในโครงการ ครูสหกิจศึกษา ครูสหกิจคืออะไร ครูสหกิจเป็นโครงการที่สำนักงานการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา และโรงเรียนที่ขาดแคลน

หลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการ

1. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูให้เป็นไปโดยความสมัครใจของนักศึกษา
2. นักศึกษาครูที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 5
4. การนิเทศการสอนของนักศึกษาเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่และครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในอัตรา 1,200 บาท/สัปดาห์ หรือ 4,800 บาท/เดือนโครงการนี้มีระยะดำเนินการ 2550-2553 แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อหรือไม่ ก็คงต้องติดตามต่อไป
บุคลากรโรงเรียนบ้านท่ามะขาม

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน