...นางสาวสุรัสวดี มูลประหัส ยินดีต้อนรับ ..สู่โรงเรียนบ้านท่ามะขาม...

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

7 พ.ย. 52

วันนี้ออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อมาซื้ออุปการณ์ ไปจัดบอดร์ ที่จอมบึง หลังจากนั้นก็แวะมาศูนย์ภาษา เพื่อที่จะอับเดรต blog ของตัวเอง วันพรุ่งนี้ก็คงไม่ได้เขียนเพราะที่บ้านไม่มี เน็ต แต่จะพยายามมีจะอับเดรตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด ส่วนรูปที่ไป จ.บุรีรัม ยังไม่ได้ลง คงเป็นอาทิตย์หน้าหรือวันจันทร์ที่ 9 คงจะได้เห็นอยู่ใน blog วันนี้มีแค่นี่สวัสดีค่ะ

6 พ.ย. 52

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการศึกษาดูงาน ช่วงเช้าหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ได้ไปดูกิจกรรมที่พี่ ป. 6 ทำให้น้องอนุบาล 1 - 2 ดู คือ พี่ร้องเพลงให้น้องฟัง โดยมีพี่ป. 6 ทุกคนเป็นผู้ดำเนินรายการเองทั้งหมด และเวลา 09.00น. เข้ารับการอบรม เรื่องจิตศึกษา เวลา 11.00 น. พบกับครูวิเชียร กล่าวคำอำลาและให้ข้อคิด ๆ สำหรับมาพัมนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน และรับประทานอาหารกลางวันเ จากนั้นดินทางกลับสู่จังหวัดราชบุรี แต่ในระหว่างการเดินทาง คณะครูได้เลี้ยงอาหารมื้อพิเศษ คือ สเต็ก ที่ฟาร์มโชคชัย จ. นครราชสีมา เมื่อรับประทานเสร็จก็เดินทางกลับ กลับถึงบ้านเวลา 23.15 น.

5 พ.ย. 52

หลังจากที่ได้รับประทานอาหารเช้าแล้ว ได้ไปสังเกตห้องเรียนอนุบาลจน ถึงชั้น ป.6 ของโรงเรียนลำปลายมาศพัมนา เวลา 08.00 น. นักเรียนจะเข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมต่อไปคือ กิจกรรมจิตศึกษา โดยครูต๋อยแบ่งคณะที่มาดูงานออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ไปดูงานห้องอนุบาล กลุ่มที่ 2 ดูงานห้องป.1-3 กลุ่มที่ 3 ดูงาน ป.4-6 มีข้อแม้ว่า ห้ามถาม ห้ามพูดในเวลาที่ครูทำการสอน และรื้อค้นเอกสารบนโต๊ะครู จากนั้นเข้าห้องประชุม 1 ได้พบกับ คุณครูวิเชียร และคุณครูวิเชียรได้กล่าวต้อนรับ และให้ครูต๋อยจัดกิจกรรมต่อ โดยให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ในช่วงบ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มจะเป็นการให้คณะที่ไปอบรมคิดหัวข้อ และมาทำเป็นแผนการสอน จนถึงช่วงเย็น ได้ทำภารกิจส่วนตัวแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

4 พ.ย. 52

เวลา 06.30 เดินทางออกจากบ้านเพื่อไปรอขึ้นรถตู้เดินทางไปดูงานที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่หน้าบ้านครูอัชลี ระหว่างทางได้เห็นเขื่อนลำตะคองและผ่านมาได้สักพัก ตามถนนอิสรภาพมุ่งสู่โคราช ก็จะผ่านอำเภอสีคิ้วก่อน ก็จะเห็นพระมหาวิหารขนาดใหญ่ สวยงามโดดเด่น มากๆ ซึ่งคุณครูได้พาแวะและไปไหว้หลวงพ่อโต วัดสรพงษ์ จากข้อมูล ทราบมาว่า ไม่ใช่วัด ไม่มีพระสงฆ์ประจำพรรษา แต่เป็น อุทยานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เริ่มก่อสร้างมาได้ราว 10 ปีแล้ว โดยรอบสร้างเกือบเสร็จหมดแล้ว กว้างใหญ่โต มีสวนต้นไม้ตกแต่งอย่างสวยงามมาก ร่มรื่นมากๆ แต่ก็ยังคงเหลือการตกแต่งภายในพระวิหารสมเด็จโต และอาคาร ส่วนโรงอาหารจะบริการลาดหน้าชาววัง ดิฉันรับประทานไปสองถ้วยอร่อยมากเลย ชมภาพในบริเวณวัดภายในพระวิหารสมเด็จโต
จากนั้นเดินทางไปตำบลด่านเกวียน ซึ่งมีประวัติดังนี้
ประวัติความเป็นมา :ตำบลด่านเกวียน ในสมัยโบราณตำบลนี้เป็นที่พักกองเกวียนที่ค้าขายระหว่างโคราช - เขมร มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ชาวบ้านใช้ดินริมฝั่งแม่น้ำมาปั้นภาชนะใช้สอย และได้ทำสืบต่อมาจนปัจจุบันนี้ นับเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน ปัจจุบันด่านเกวียนมีชื่อเสียงมากในฐานะที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้สวยงาม มีรูปแบบที่แปลกและหลากหลาย แต่ยังคงลักษณะดั้งเดิมของกรรมวิธีในการปั้นและใช้ดินดำสัมฤทธิ์ที่มีเอกลักษณ์ของสีเป็นเครื่องปั้นแบบด่านเกวียนโดยเฉพาะไว้ นักท่องเที่ยวนิยมไปชมวิธีการผลิตและซื้อหาเครื่องปั้นดินเผาขนาดต่างๆ อยู่เสมอ http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=300710

และเดินทางถึงโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เวลา 17.30 น. เข้าที่พักและรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อน


3 พ.ย. 52

วันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันที่สอง มีนักเรียนมาโรงเรียนยังไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นเลย แต่วันนี้ต้องทำการเรียนการสอนแล้ว คาบ 1 วันนี้สอน นักเรียนชั้น ป.5 วันนี้ทดสอบให้นักเรียน เรื่องการหาร นักเรียนส่วนมากยังหารไม่เป็น จึงได่ยกตัวอย่างและอธิบายทีละขั้นตอนให้นักเรียนฟังและซักถามนักเรียนจนนักเรียนบางส่วนตอบได้จึงให้ทำแบบฝึกหัด 3 ข้อ จากนั้นตรวจดูแบบฝึกที่นักเรียนทำมีผู้ที่ทำได้ถูกต้องเพียง 3 คนที่เหลือยังใส่ตัวเลขไม่ตรง และหาคำตอบไม่ได้ ซึ่งจะทำการแก้ไขในชั่วโมงซ่อมเสริม คาบ 3 สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.3 กิจกรรมแรกให้นักเรียนจัดชั้นเรียนและทักทาย จากนั้นทบทวนเกี่ยวกับการ บวก ลบ คูณ และหารจำนวนไม่เกิน 100,000 นักเรียนให้ความสนใจดี จึงทดสอบโดยให้ทำแบบฝึกเพื่อทบทวนความรู้ จำนวน 10 ข้อ
ในช่วงพักกลางวันมีผู้มีอุปการคุณมาเลี้ยงอาหารและแจกขนม ให้นักเรียน และเวลา 13.00 น. ทำพิธีขอบคุณผู้มาเลี้ยงอาคาร จากนั้น ในช่วงบ่ายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของครูพี่เลี้ยง คือครูอำไพ เกิดดี ให้จัดบอดร์และจัดทั้งเทอมเลยจึงรีบปฏิบัติโดยเร็ว วันนี้ก็หมดไปอีกหนึ่งวัน

2 พ.ย. 52

วันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก ตื่นเต้นมาจึงรีบมาโรงเรียนตั้งแต่ 07.00 น. มาถึงโรงเรียน จากนั้นไปช่วยนักเรียนทำความสะอาดบริเณโรงเรียน เมื่อถึงเวลา 08.15 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ จากนั้นครูพนัสได้อบรมนักเรียนหน้าเสาธง และให้นักเรียนไปจัดห้องเรียนเพื่อทำการเรียนการสอน จากนั้น ดิฉันและเพื่อนนักศึกษาร่วมกลุ่มได้ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่ท่าน ผอ. สั่ง คือ ลงทะเบียนหนังสือให้สมุด ในเวลา 14.30น. ท่าน ผอ. ได้เรียกคณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมประชุม มีเรื่องอยู่ 2 เรื่อง คือ 1 แนะนำนักศึกษาใหม่และกล่าวถึงข้อปฏิบัติตนในโรงเรียน 2. การไปศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัม วันที่ 4-6 พ.ย. 52 จากนั้นเดินทางกลับบ้าน

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

มาตราฐานวิชาชีพครู

มาตรฐาน วิชาชีพครู เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการประกอบวิชาชีพครู โดยผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องนำมาตรฐานวิชาชีพเป็นหลักเกณฑ์ในประกอบวิชาชีพคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพครู ตาม พ.ร.บ. ครู พ.ศ. 2488 ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ไว้ 3 ด้านกล่าวคือ

1. มาตรฐาน ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
2. มาตรฐาน ด้านการปฏิบัติงาน

3. มาตรฐาน ด้านการปฏิบัติตน

มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ กำหนดไว้ ดังนี้

1) วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่สภาวิชาชีพรับรอง หรือ

2) วุฒิปริญญาตรีทางวิชาการหรือวิชาชีพอื่น และได้ศึกษาวิชาการศึกษาหรือฝึกอบรม วิชาชีพทาง การศึกษา มาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

3) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่สภาวิชาชีพรับรอง และผ่านการประเมินกาปฏิบัติการสอนตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกำหนด

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ได้แก่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู ที่สภาวิชาชีพ (คุรุสภา) กำหนด ประกอบด้วย 12 เกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ

มาตรฐานที่ 2 ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน

มาตรฐานที่ 3 มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติให้เกิดผลจริง

มาตรฐานที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

มาตรฐานที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน

มาตรฐานที่ 7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ

มาตรฐานที่ 8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

มาตรฐานที่ 9 ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

มาตรฐานที่ 10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน

มาตรฐานที่ 11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

มาตรฐานที่ 12 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์

มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน ได้แก่ตามจรรยาบรรณครู ที่สภาวิชาชีพ (คุรุสภา) กำหนด ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ ดังนี้

1) ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมกำลังใจในการ ศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า

2) ครูต้องอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ครูต้องดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3) ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งกาย วาจา และจิตใจ

4) ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์

5) ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ

6) ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ พัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ

7) ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู

8) ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครู และชุมชนในทางสร้างสรรค์

9) ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

ระเบียบข้อปฏิบัติระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณิจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งกายตั้งแต่งเส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักษึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานเด็ดขาด
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปถึงโรงเรียนฝึกประสบการณ์เวลานอกโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที เวลากลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาทีอย่างน้อย
6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดทำ
7. การขออนุณาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นในลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาขออนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบีบยการออกนอกบริเวณของโรงเรียนตามระบุในสัญยาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติตามระเบียบต่างๆของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นการทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มัสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บิหารโรงเรียน
10.นักศึกษาฝึกประสบการณื ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานให้ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือตัวนักศึกษาเอง
11. นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยงกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12. นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการสอนในสถารศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศก์ทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณือักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณืในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ
13. นักศึกษาจะต้องมีการประชุมหารื เพื่อวางโครงการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาต่างตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ และเลขานุการหน่วยต้องจดบันทึกไว้ในสมุดรายงานการประชุมทุกครั้ง และส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในวันสัมมนาและปัจฉิมนิเทศ
14. นักศึกษาฝึกประสบการณื ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่พักในบ้านพักของโรงเรียน จะต้องไม่นำบุคคลภายนอกมาค้างคืนในบ้านพัก การไปค้างคืนที่อื่นจะต้องแจ้งให้ทางอาจารย์ที่รับผิดชอบเรื่องที่พักทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
15.ถ้านักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณืวิชาชีพครู แม้นักศึกษาได้รับการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังไม่แก้ไขปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาให้นักศึกษาพ้นสภาพการฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ในภาคเรียนนั้น

บล็อกเพื่อนครู 52


โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
นางสาวแสงดาว กอกิมพงษ์


โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

นายนัสฐกร นาคอก
วิภา อุกัต
นางสาวคำนึง พุ่มแดง


โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
นางสาวศิริพร ศรีอุบล
นางสาวธัญรัตน์ ฤทธิ์มหา
นางสาวอภิญญา ลิงเพ็ชร
นางสาวปรียกร คินาสินธุ์

โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง
นายสิริพร ทองผาสีงาม
นายสุวรรณ บุญศรี


โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

นางสาวปวีณ์สุดา ฟักเขียว
นางสาวรุ่งทิวา สุขมาก
นางสาวรัตติกาล ลิ้มปวะนิช
นายเอกพันธ์ อรกุล

โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
นายชืดชัย ทองโบราณ
นางสาวพัชรี แน่นทรัพย์
นางสาวทัศนีย์ ภักดีพงษ์
นางสาวบังอร แผ่นไธสง

โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
นางสาวปวีณา โพธิ์จินดา
นางสาวไพลิน สมันศรี
นายสมศักดิ์ ดำดิบเหมาะ

โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง
นางสาวมุทิตา บุตรสีตะราช
นางสาวเกสร พุทธรักษา
นางสาวสุวิชา แจ่มเหมือน
นางสาวณิติยา พรมดี

โรงเรียนมหาราช7
นางสาวสุพัฒตรา วงศ์วรรณ
นางสาวอมรรัตน์ ศรีสังเวช

โรงเรียนบ้านจอมบึง
นางสาวกาญจนา ชอบกลาง
นางสาวอัมพร บุญมาลี
นางสาวโสธร พรมฟ้า
นางสาวศิริพร ศรีสุวรรณ์
น.ส.ราตรี บุญเลิศ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (ประสาทรัฐ)
นายทศพร ไพรบึง
นางสาวรัตนา ผดุงสำโรง
นางสาวอัฉราภรณ์ นนท์ปัญญา

นายอภิชิต ศิริวงษ์
นายนางสาวเพ็งพร พิมพาแสง

บันทึกประจำวัน

12 ต.ค. 52
-เข้าอบรมการสร้าง wep - blog
- ทำหัว blog โดยโปรแกรม photoshop
- ตกแต่งเว็บบล็อก

13 ต.ค. 52
- เข้าอบรมการสร้าง wep - blog
- วันนี้ใส่ข้อมูลบุคลากรของโรงเรียน
- ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
- ตกแต่งใส่ภาพเคลื่อนไหว
- ตัวเลขนับจำนวน

14 ต.ค. 52
- ตกแต่งบล็อก
- นำงานเข้าบล็อก

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552


ชื่อโรงเรียน บ้านท่ามะขาม สถานที่ตั้ง 333หมู่ 2 ต. ตะนาวศรี
อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี โทรศัพท์ 032 -720009

ผู้บริหารโรงเรียน นายศักดิ์ดา บุรีงาม
โทรศัพท์ 032 -720009 ,0819420544

สีประจำโรงเรียน เขียว - เหลือง
อักษรย่อ ท.ข.
ปรัชญาของโรงเรียน ขยันเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน สุโข ปัญญปฏิลาโภ ความได้ปัญญาให้เกิดสุข
เปิดทำการสอน ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน 270 คน
ข้าราชการครู 10 คน ครูผู้ช่วย 2 คน
พนักงานราชการ 1 คน อัตราจ้าง 1 คน
ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2. ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3. ในกรณีที่จำเป็นไปปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศก์อีกครั้งหนึ่ง
4. ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยฝึกสอนนั้นโดยเคร่งครัด
5. ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ที่นักศึกษาไปฝึกสอน
6. ให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันลงในเอกสารฝึกสอน และมอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงรายชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7. เสนอเอกสารการฝึกสอนให้อาจารย์นิเทศตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปทำการนิเทศก์


โครงการครูสหกิจ มรภ.จอมบึง ...นักศึกษาคงทราบแล้วว่ารุ่นพี่ ปี 5 ของคณะครุศาสตร์ กำลังฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ภาคเรียน ซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ 1 ภาคเรียน ในการฝึกปฏิบัติการสอนครั้งนี้ เป็นการฝึกในโครงการ ครูสหกิจศึกษา ครูสหกิจคืออะไร ครูสหกิจเป็นโครงการที่สำนักงานการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) ทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยความร่วมมือกันระหว่าง สถานศึกษา และโรงเรียนที่ขาดแคลน

หลักการคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการ

1. การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาครูในโรงเรียนที่ขาดแคลนครูให้เป็นไปโดยความสมัครใจของนักศึกษา
2. นักศึกษาครูที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาครูหลักสูตร 5 ปี
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาได้แก่ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 และภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 5
4. การนิเทศการสอนของนักศึกษาเป็นการดำเนินงานร่วมกับ 3 ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ในพื้นที่และครูผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในอัตรา 1,200 บาท/สัปดาห์ หรือ 4,800 บาท/เดือนโครงการนี้มีระยะดำเนินการ 2550-2553 แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะอนุมัติให้ดำเนินการต่อหรือไม่ ก็คงต้องติดตามต่อไป
บุคลากรโรงเรียนบ้านท่ามะขาม

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน